stavební práce - trio Harrachov

I přes opravdové zimní počasí pokračují práce na dvou objektech v rámci projektu Trio Harrachov. Na tyto objekty naše kancelář zpracovávala prováděcí projektovou dokumentaci. 

komunitní centrum hostín

Právě připravujeme pro obec Hostín prováděcí projektovou dokumentaci na stavební úpravy objektu spojenými se změnou užívání na komunitní centrum.