služby, které nabízíme

Projektová dokumentaceZpracováváme architektonické studie a kompletní projektové dokumentace pro pozemní stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., konkrétně:

 • Dokumentace ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Projektová dokumentace změny užívání stavby
 • Projektová dokumentace změny stavby před dokončením
 • Projektová dokumentace skutečného provedení
 • Zpracování podkladů pro udělení výjimky
 • Pasporty staveb

 

Architektonická studieV případě zájmu nabízíme zpracování dílčích částí projektové dokumentace:

 • Osazení domu na pozemek
 • Stavební část 
 • Statická část
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Projekt vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky
 • Projekt vnitřního vodovodu a vodovodní přípojky
 • Projekt plynovodu a plynovodní přípojky
 • Projekt vytápění a vzduchotechniky
 • Projekt elektroinstalace a hromosvodu
 • Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí

 

stavební dozor

Nad rámec studie a dokumentace nabízíme:

 • Inženýring - zastupování investora při stavebním a územním řízení - vyřízení veškerých náležitostí na stavebním úřadě včetně zajištění všech požadovaných dokladů
 • Příprava podkladů pro udělení souhlasu s vyjmutím půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (energetický štítek)
 • Energetický posudek pro získání dotace nová zelená úsporám (NZÚ)
 • Stanovení radonového indexu pozemku (radonové měření)
 • Položkový rozpočet a výkazy výměr
 • Geodetické práce
 • Geologický a hydrogeologický průzkum
 • Návrh oplocení a zahrad
 • Autorský dozor
 • Zajištění technického dozoru stavby
 • Zajištění technického dozoru investora