PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Projektová dokumentaceZpracováváme kompletní projektové dokumentace pro pozemní stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb..

 • Architektonické studie
 • Dokumentace ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Projektová dokumentace bouracích prací
 • Projektová dokumentace změny užívání stavby
 • Projektová dokumentace změny stavby před dokončením
 • Pasporty staveb

 

Architektonická studieV případě zájmu nabízíme zpracování dílčích částí projektové dokumentace:

 • Architektonické studie
 • Stavební část projektové dokumentace
 • Statika
 • Projekt vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky
 • Projekt vnitřního vodovodu a vodovodní přípojky
 • Projekt plynovodu a plynovodní přípojky
 • Projekt vytápění a vzduchotechniky
 • Projekt elektroinstalace a hromosvodu
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Rozpočty staveb
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (energetický štítek)
 • Tepelně technická posouzení stavebních konstrukcí
 • Inženýring, zastupování investora při stavebním řízení

 

stavební dozor

A dále zajistíme:

 • Geodetické práce
 • Radonový průzkum
 • Geologický a hydrogeologický průzkum
 • Návrh oplocení a zahrad
 • Zajištění technického dozoru stavby
 • Zajištění technického dozoru investora
 • Autorský dozor
 • Hypotéka (10% sleva na projektovou dokumentaci při financování přes našeho partnera)